|   | 

E-podatki: punkt zwrotny polskiej gospodarki

Podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbyła się debata „Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw w obliczu zmian prawnych - JPK, split payment, zachowanie należytej staranności w transakcjach VAT” z udziałem Wiesława Janczyka – sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Marcina Sidelnika z PwC, prof. Macieja Stradomskiego z Instytutu Firm Rodzinnych, Russela Towlsona z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Piotra Ciskiego, dyrektora zarządzającego Sage w Polsce.

Debatę otworzył Bogdan Zatorski – konsultant biznesowy Sage, odnosząc obecną sytuację gospodarczo-prawną do punktu zwrotnego polskiej gospodarki. Zaznaczył, że od digitalizacji podatków, a tym samym zapisu gospodarczego zdarzeń w firmach nie ma odwrotu. Wskazał, że biznes jest zobligowany do profesjonalizacji zapisu zdarzeń gospodarczych i świadomości jak tworzy się obowiązek podatkowy, co w firmie temu towarzyszy. Wiąże się to z uporządkowaniem odpowiedzialności w firmach, czyli procesowym spojrzeniem na działania biznesu.

Sekretarz stanu, Wiesław Janczyk odniósł się do podjętych przez Ministerstwo Finansów reform systemu podatkowego wskazując, że wprowadzone rozwiązania kontroli biznesowej i zapisu zdarzeń gospodarczych, takie jak JPK,  przynoszą efekty. Wspomniał także, że ambicją spółki Aplikacje Krytyczne jest analiza wszystkich operacji gospodarczych w taki sposób, aby szybko i celnie identyfikować nielegalne operacje i tym sposobem ukierunkowywać kontrole skarbowe. Pozyskiwanie podatków ma także poprawić dobrowolny split payment – jako narzędzie wsparcia dzielenia odpowiedzialności w niektórych transakcjach. Dodatkowym wsparciem dla fiskusa mają być także większe uprawnienia dla szefa KAS w kwestiach blokowania kont bankowych na okres trzech dni, gdy transakcje będą budzić podejrzenie. Kluczową sprawą, według Janczyka jest porozumienie biznes-administracja. Zaznaczył także, że konsultacje społeczne dla Kodeksu Dobrych Praktyk zakończyły się i administracja będzie dopracowywać przepisy zgodnie z oczekiwaniami kontrahentów względem siebie, tak aby wypracować normy uczciwości podatkowej. Wspomniane Konstytucja dla biznesu oraz Pakiet 100 zmian dla firm mają wesprzeć biznes w nowej sytuacji gospodarczej.

Podczas debaty poruszono istotne kwestie odpowiedzialności i sankcji, które grożą firmom z tytułu nie wywiązania się z nowych przepisów. Od odsetek karnych za zaległości, przez wskaźnik zwiększający odsetki, kary pozbawienia wolności i finansowe dla zarządów firm, czy choćby sankcje osobiste – niemożność sprawowania funkcji członka zarządu. Głównym niepokojem biznesu względem sankcji jest praktyka sporów z administracją skarbową: czas pomiędzy wypowiedzią sądu w sprawie wstrzymania ewentualnej egzekucji jest przedłużony na tyle, że dochodzi do konieczności zapłaty.

Dokumenty firmowe

Uczestnicy pozytywnie wypowiedzieli się o zmianach w skali makro dla przedsiębiorstw. Uznanie zdobył projekt ustawy o sukcesji i plan wprowadzenia w życie Kodeksu Dobrych Praktyk. Podkreślono także, jak istotna we wsparciu biznesu jest rzetelna i przejrzysta sytuacja prawna oraz wymiana informacji między administracją a firmami. Wskazano ponadto na konieczność poprawy sytuacji w zakresie dostępu do informacji i jawności testów JPK, tak aby przedsiębiorcy mogli weryfikować swoje zeznania jeszcze zanim zrobi to fiskus.

- Cyfryzacja podatków i zapisu gospodarczego jest nieunikniona. Według planów Ministerstwa Finansów rząd będzie odchodził od innych form raportowania, np. od deklaracji VAT, na rzecz jednego spójnego źródła – JPK. Czeka nas ewolucja struktur danych – powiedział Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce. Wygląda na to, że dziś JPK stanowi oś raportowania zdarzeń gospodarczych. Ten trend w cyfryzacji obserwujemy także w innych krajach Unii Europejskiej.

Zebrani odnieśli się także do konieczności aktualizacji systemów IT do następujących zmian prawa i obciążeniach biznesu  z tym związanych, które podniosą jakość środowiska działania dla uczciwych przedsiębiorców – system e-podatków eliminuje bowiem nieuczciwą konkurencję i podejrzane transakcje.

- Biznes niewątpliwie potrzebuje doposażenia, aby sprostać nowym wymaganiom. Cyfrowe raportowanie czy solidarna odpowiedzialność, a więc konieczność sprawdzania kontrahentów, wymagają odpowiednich narzędzi informatycznych oraz nowego spojrzenia na biznes, od strony zachodzących w nim procesów gospodarczych – dodał Piotr Ciski

Podczas debaty poruszono też kwestie najmniejszych firm, które stoją przed nadchodzącą zmianą. Oceniono słuszność wprowadzenia rozwiązań podatkowych w pierwszej kolejności dla największych firm i wskazano na konieczność profesjonalizacji ich zasobów. Ten sektor wymaga wdrożeń oraz jasnej sytuacji prawnej dla długoterminowej oceny inwestycji w digitalizację biznesu lub przeniesienia odpowiedzialności na biura rachunkowe. Profesjonalne podmioty mogą przejąć obowiązki raportowania JPK za firmy. Cyfryzacja podatków została oceniona jako sposób na zwiększenie transparentności finansowej przed fiskusem, ale także jako operacja dająca lepszy obraz sytuacji materialnej dla firmy.

Redakcja

enterfinance.pl

Zobacz również