|   | 

Jak skutecznie starać się o fundusze unijne?

Chcąc starać się o fundusze unijne powinniśmy mieć świadomość tego, że będziemy mieli do czynienia z procesem, który można podzielić na kilka etapów. Konieczne jest dobre przygotowanie się do każdego z nich. Nie warto jednak podchodzić do tego zadania z nadmiernymi obawami. Czytelne kryteria sprawiają, że ubieganie się o wsparcie wcale nie musi być skomplikowane.

Zacznij od celu

Pozyskiwanie funduszy unijnych w pewnym stopniu można przyrównać do starania się o wsparcie udzielone przez bank. W obu przypadkach mamy duże szanse na sukces, musimy jednak wiedzieć, do jakiego celu mają prowadzić podejmowane przez nas wysiłki. Trudno więc liczyć na ich powodzenie tak długo, jak długo nie możemy pochwalić się planem biznesowym działalności gospodarczej. Ten powinien zawierać nie tylko nasz pomysł, ale również odpowiednie jego uzasadnienie. W biznesplanie nie może też zabraknąć miejsca na analizę przewidywanych skutków planowanych przez nas działań. Konieczne jest też wskazanie tak zwanego zakresu przestrzennego oraz zakładanego przez nas czasu, w którym przygotowywany właśnie projekt będzie realizowany.

Poznaj programy unijne

Już na etapie tworzenia biznesplanu powinniśmy wiedzieć, czy nasze dążenie do dotacji z UE ma w ogóle szansę na powodzenie. Konieczne jest więc pamiętanie o tym, że dotacje przyznawane są w ramach konkretnych programów operacyjnych i działań. Jeśli więc tworzymy plan biznesowy, naturalne wydaje się dążenie do tego, aby był on jak najbardziej dopasowany do założeń programu operacyjnego, w ramach którego przyznawane jest unijne wsparcie. Początkowo może wydawać się to dość skomplikowane. Pamiętajmy jednak, że Unia nie tylko nie utrzymuje swoich programów operacyjnych w tajemnicy, ale nawet pomaga w dostosowaniu biznesplanu do ich potrzeb choćby poprzez poradniki na portalach poświęconych funduszom z UE.

Jeśli potrzebujesz pomocy w pozyskiwaniu funduszy unijnych, warto jest się zwrócić do firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Jedną z nich jest krakowski A1 Europe. Sprawdź informację na a1europe.pl >>

Przestrzegaj terminów

Starając się o fundusze unijne warto uwolnić się od kilku mitów na temat Unii Europejskiej. Mitem jest z pewnością przekonanie, że Unia jest swego rodzaju skarbonką z pieniędzmi, a tym samym, wystarczy, że złożymy atrakcyjny wniosek, a z pewnością otrzymany wsparcie. Gdy nasz projekt jest już gotowy, powinnyśmy zainteresować się konkursami ogłaszanymi w ramach interesującego nas działania w programie operacyjnym. Duże znaczenie ma dla nas termin naboru wniosków oraz informacja na temat tego, gdzie powinniśmy je składać. Ważne są także informacje na temat dokumentacji wybranego przez nas programu. Jeśli nasz pomysł jest świetny, nie przedstawiliśmy jednak dokumentów, których się od nas oczekuje – środki unijne zapewne trafią do kogoś innego. 

Złóż wniosek i czekaj

Jeśli przygotowaliśmy już wniosek i wypełniliśmy wymagane od nas formularze, nie pozostaje nam nic innego, poza cierpliwym oczekiwaniem. Samo wypełnianie formularzy nie jest skomplikowanym zadaniem, jeśli jednak robimy to po raz pierwszy, warto korzystać ze wskazówek umieszczanych przez samych urzędników unijnych. W przeszłości zdarzało się już, że ciekawe wnioski upadały, z powodu błędów formalnych, powinniśmy więc dążyć do tego, aby nie powtórzyć ich losu. Dokumenty są oceniane najpierw pod względem formalnym, a następnie również – merytorycznym. Ważna jest więc nie tylko ciekawa treść projektu, ale również to, czy w ogóle ma on szansę na realizację. Wnioski można przygotowywać samodzielnie, można jednak również korzystać z pomocy firm zewnętrznych. Na polskim rynku nie brakuje zarówno takich, które zajmują się wypełnianiem wniosków, jak i takich, które monitorują sposób, w jaki realizowana jest umowa i pomagają w rozliczeniu projektu po jego zakończeniu. 

Redakcja

enterfinance.pl

Zobacz również