|   | 

Jakich faktur KseF nie będzie wystawiał?

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to system teleinformatyczny, który rząd udostępnia w celu wystawiania i przesyłania ustrukturyzowanych faktur, znanych również pod nazwą e-faktury.

Faktury wystawiane w KSeF niosą ze sobą pewne korzyści dla przedsiębiorców. Krajowy System e-Faktur nie może być wykorzystywany do wszystkich dokumentów związanych ze sprzedażą.

Jaka dokumentacja jest zwolniona z kontroli KSeF?

W 2022 r. KSeF będzie stosowany na zasadzie dobrowolności. Jednak od II kwartału 2023 r. stanie się on obowiązkowy, a faktury będą musiały być wystawiane i przesyłane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. KSeF nie ma zastosowania do niektórych dokumentów związanych ze sprzedażą.

Noty korygujące

Ze względu na swoją specyfikę (tj. brak możliwości wysłania w KSeF), noty korygujące nie mogą być wystawiane. Wystawca faktury musi zaakceptować notę korygującą. Noty korygujące można wystawiać na dotychczasowych zasadach - nie w KSeF.

Dowiedz się więcej jak wystawiać faktury elektroniczne wchodząc na https://poradnikksef.pl/faktury-elektroniczne/jak-wystawiac-faktury-elektroniczne-wszystko-o-e-fakturach/ende_woxp

Duplikaty faktur

Ministerstwo Finansów twierdzi, że duplikaty faktur ustrukturyzowanych nie są potrzebne, ponieważ nie ma możliwości, aby faktury wystawione przez KSeF zostały zagubione lub zniszczone. Będą one przechowywane w systemie teleinformatycznym przez okres 10 lat.

Jeśli odbiorca faktury odmówi otrzymania faktury w KSeF lub jeśli faktura ustrukturyzowana, którą otrzymał w inny sposób, zaginie lub ulegnie zniszczeniu, może zwrócić się do wystawcy o ponowne jej dostarczenie (bez konieczności wystawiania duplikatu faktury).

Dokumenty

Faktury, które nie są ustrukturyzowane zgodnie z szablonem

KseF nie może wystawiać faktur, które nie zawierają wszystkich elementów obowiązkowych dla faktury ustrukturyzowanej. Są to dane wymienione w art. 106e, w tym dane podatnika i NIP.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur w niektórych przypadkach dopuszcza jednak mniejszy zakres danych niż określony w art. 106e tej ustawy. 106e tej ustawy.

Niektóre faktury, ze względu na swoją specyfikę i brak wymaganych pól, nie są zgodne z jednolitym wzorem. Są one jednak prawnie ważne. Właśnie dlatego, że dokumenty te nie są zgodne z formatem faktury ustrukturyzowanej, nie mogą być wystawiane w KSeF. Do takich faktur należą m.in.

Podatnicy są zwolnieni z VAT od wystawianych przez siebie faktur (art. 43 ust. 1 pkt 2, 6, 8 i 36 ustawy). Faktury wystawiane przez podatników są zwolnione z VAT. Nie muszą one zawierać NIP-u sprzedawcy, ale pole to jest wymagane w KSeF.

  • Nie muszą one zawierać danych nabywcy, które są wymagane w fakturach KSEF.
  • Faktury te nie powinny być wystawiane nabywcom nieposiadającym danych identyfikacyjnych.

Inne

KSeF nie obejmuje również:

  • Faktury proforma - Faktura proforma nie jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z tym KSeF nie zezwala na wystawianie dokumentów proforma.
  • Faktury wystawiane przy użyciu kasy fiskalnej - w okresie dobrowolności KSeF
  • Faktury dla VAT RR - dokumentujące zakup produktów rolnych lub usług od rolników ryczałtowych
  • Faktury ustrukturyzowane dla zamówień publicznych - Faktury przeznaczone dla zamówień publicznych z wykorzystaniem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), różnią się od faktur ustrukturyzowanych w ramach dobrowolnego KSeF.

Do faktur ustrukturyzowanych nie można dołączać załączników. Możliwe jest natomiast umieszczenie w tekście linku do takiej dokumentacji. Dokumenty można załączać również poza KSeF.

Uwaga!

Informacje zawarte w powyższym tekście pochodzą z broszury wydanej przez Ministerstwo Finansów w czasie dobrowolnego stosowania KSeF. Broszura ta nie ma mocy prawnej ani nie jest ogólnym objaśnieniem podatkowym. Pomoże ona jednak lepiej zrozumieć Krajowy System e-Faktur i jego przeznaczenie. Obecnie Ministerstwo pracuje również nad koncepcją prawną i biznesową obowiązkowego KSeF. Dopiero po ich ukończeniu będziemy mogli uzyskać szczegółowe i wiążące informacje na temat obowiązkowego Systemu e-Faktur.

Redakcja

enterfinance.pl

Zobacz również