|   | 

Leasing samochodu osobowego - wszystko, co chciałbyś wiedzeć

Leasing samochodu osobowego to często konieczność dla firmy. Taka forma pozyskania pojazdu kojarzy się jednak zazwyczaj głównie z kosztami. Jak leasing samochodu osobowego wygląda od strony podatkowej, co można odliczyć, a co trzeba zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Możesz dowiedzieć się tego czytając poniższy artykuł.

Leasing operacyjny samochodu osobowego

Samochód operacyjny, który jest użytkowany w ramach tak zwanego leasingu operacyjnego, nie jest trwałym środkiem. To niesie ze sobą konsekwencje w postaci braku amortyzacji. To firma, od której samochód został wzięty w leasing ma prawo do zapisania go jako trwały środek i ona może dokonywać odpisów podatkowych. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może niczego zaliczyć do kosztów. Samochód wymaga napraw, uzupełniania paliwa oraz mycia. Wszystkie te koszty mogą zostać zaliczone jako koszt uzyskania przychodu. Jednocześnie w przypadku samochodu wziętego w leasing nie ma konieczności zliczania liczby przejechanych przez kilometrów.

Koszty uzyskania przychodu w przypadku osobowego samochody leasingowego to także raty opłacane za pojazd oraz tak zwana opłata wstępna. W przypadku tych kosztów doliczony powinien być jednocześnie podatek VAT. Po zakończeniu okresu spłacania rat przedsiębiorca ma prawo wykupić dany samochód.

Leasing finansowy samochodu osobowego

W przypadku leasingu finansowego samochodu osobowego zasady odliczania kosztów przychodu są nieco inne. Raty nie mogą być odliczane w całości, jako koszt uznane mogą być tylko odsetki od opłaconych już rat. VAT w przypadku leasingu finansowego samochodu osobowego musi zostać opłacony z góry za wszystkie raty i tak zwany czynsz inicjalny, czyli swego rodzaju opłatę wstępną. Choć wydaje się to mniej korzystne niż w przypadku leasingu operacyjnego, to jednak warto pamiętać, że przedsiębiorca w ramach leasingu finansowego samochodu osobowego może odliczyć od kosztów uzyskania przychodu także koszt amortyzacji pojazdu. Możliwe jest przeprowadzenie amortyzacji indywidualnej oraz liniowej.

Leasing dla firm

Amortyzacja indywidualna może zostać zastosowana w kilku przypadkach. Pierwszym z nich są samochody używane. Za takie uznawane są takie pojazdy, które były użytkowane przynajmniej przez sześć miesięcy. Kolejną sytuacją, w której może zostać zastosowana amortyzacja indywidualna są tak zwane pojazdy ulepszone. Aby dany samochód mógł zostać uznany za ulepszony, przedsiębiorca musi ponieść koszt przynajmniej dwudziestu procent jego wartości jeszcze przed wprowadzeniem go do ewidencji. Najwyższa stawka amortyzacji w przypadku samochodów leasingowych wynosi czterdzieści procent. Wybierając taką opcję można skrócić okres amortyzacji do dwóch i pół roku.

W przypadku amortyzacji liniowej stawka amortyzacji pojazdu jest stała. Według załącznika ustawy o PIT wynosi ona dwadzieścia procent. W przypadku tego wariantu czas amortyzacji pojazdu nie może zostać skrócony i trwa zawsze pięć lat.

Leasing samochodu a podatek VAT

W przypadku leasingu samochodu osobowego możliwe są dwa sposoby odliczania podatku VAT. Wybór jednak nie jest całkowicie dobrowolny, ponieważ zależy on od tego, w jaki sposób samochód jest użytkowany. W sytuacji, gdy pojazd jest używany wyłącznie do celów związanych z działalnością firmy, możliwe jest całkowite odliczenie podatku VAT od takich opłat jak raty, paliwo czy myjnia. Jednak w takim przypadku konieczne jest zgłoszenie pojazdu do Urzędu Skarbowego (formularz VAT-26); prowadzenie tak zwanej "kilometrówki", czyli ewidencji przebiegu, a także sporządzenie regulaminu użytkowania samochodu.

Jeśli pojazd jest używany również do innych celów, możliwe jest odliczenie pięćdziesięciu procent podatku VAT od rat oraz innych koniecznych kosztów poniesionych w celu prawidłowego działania pojazdu.

Redakcja

enterfinance.pl

Zobacz również