|   | 

Na czym polegają ubezpieczenie inwestycyjne?

​Czym charakteryzuje się ubezpieczenie inwestycyjne?

Ubezpieczenie inwestycyjne zwane jest inaczej ubezpieczeniem oszczędnościowym, innymi słowy łączy ochronę naszego życia z inwestycją kapitału.

Gwarantowany dochód z inwestycji to rodzaj oferowanego przez firmy ubezpieczeniowe produktu inwestycyjnego, który umożliwia klientom inwestowanie w fundusze akcyjne, obligacyjne i/lub indeksowe przy jednoczesnym zapewnieniu, że określona a priori minimalna wartość funduszu (zazwyczaj początkowa kwota inwestycji) będzie dostępna w dniu zapadalności funduszu lub w momencie śmierci klienta.

Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj pobierają za tę usługę opłatę w wysokości do 1% kwoty inwestycji rocznie

Jak działa fundusz inwestycyjny?

Niektóre fundusze gwarantowanego dochodu inwestycyjnego pozwalają na zmianę wysokości gwarantowanej kwoty w określonych odstępach czasu. Pozwala to inwestorom zablokować większe kwoty w przypadku osiągnięcia dużego zysku kapitałowego.

Załóżmy, że inwestor zbliżający się do wieku emerytalnego zainwestował w fundusz określoną kwotę, następnie po roku jego inwestycja wzrosła dzięki niesamowitej hossie. Resetując gwarancję w momencie wzrostu, inwestor ma pewność, że otrzyma naprawdę sporą sumę pieniędzy.

Gwarantowanych Fundusze Inwestycyjne

Gwarantowane fundusze inwestycyjne, jak wskazuje ich nazwa, gwarantują, że całość lub część zainwestowanego kapitału będzie bezpieczna w określonym terminie w przyszłości. W niektórych przypadkach istnieje możliwość uzyskania gwarantowanych zysków.

Gwarantowana data zapadalności

Data w przyszłości, w której wszystkie jednostki uczestnictwa funduszu będą miały gwarancję osiągnięcia określonej wartości aktywów netto (gwarantowana wartość aktywów netto). Tylko ci udziałowcy, którzy pozostawią swoje inwestycje do daty zapadalności, będą uprawnieni do gwarancji. Jeśli umorzenie nastąpi przed tą datą, mogą wystąpić duże straty.

Gwarant

Podmiot, który zobowiązuje się do dostarczenia środków niezbędnych do zapewnienia inwestorowi utrzymania jego początkowej inwestycji, jeżeli fundusz inwestycyjny objęty gwarancją nie osiąga wyników pozwalających na generowanie wartości aktywów netto. Jeżeli kwota ta jest dostarczana bezpośrednio do funduszu, mamy do czynienia z gwarancją wewnętrzną. Jeżeli natomiast kwotę tę otrzymuje udziałowiec, wówczas gwarancja jest zewnętrzna.

Gwarantowana stała stopa zysku

Gwarantuje ona nie tylko zabezpieczenie kapitału początkowego do daty zapadalności gwarancji, ale także zapewnia stały i z góry określony zysk (podany w postaci rocznej stopy procentowej).

Okna płynności funduszu

Niektóre fundusze gwarantowane ustalają z góry określone daty, w których udziałowiec może otrzymać całkowite lub częściowe umorzenie bez ponoszenia opłat. W tym celu należy przestrzegać okresów wypowiedzenia podanych w umowie. Biorąc pod uwagę, że umorzenia te są dokonywane według wartości aktywów netto w danym dniu, gwarancja nie ma zastosowania i można wówczas ponieść starty.

Gwarantowana zmienna stopa zwrotu

Gwarantuje rozpoczęcie inwestycji dopiero w dniu zapadalności gwarancji. Oferuje również możliwość uzyskania zwrotu uzależnionego od wyników wielu aktywów finansowych lub wskaźników (zgodnie ze skomplikowanymi formułami obliczeniowymi). Inwestorzy muszą wziąć pod uwagę, że jeżeli instrumenty bazowe nie rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami, to możliwe jest, że nie uzyskają żadnych zysków.

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia inwestycyjnego? Skontaktuj się z Eurofinance w dzielnicy Warszawa Ursynów.

Artykuł partnera

Redakcja

enterfinance.pl

Zobacz również