|   | 

Rola designu w rozwoju nowych produktów

Firmy zdają sobie sprawę z korzyści płynących z inwestowania w design. Duże korporacje są główną częścią branży wzornictwa przemysłowego. Dobrze zaprojektowany produkt może być wizytówką firmy i gwarantować jej wyjątkową pozycję na rynku. Design jest ważnym elementem w rozwoju nowych produktów. Jest końcowym efektem badań i rozwoju, tworząc kształt i funkcjonalność, które są dostosowane do rynku oraz potrzeb i pragnień użytkowników.

Czym jest wzornictwo przemysłowe?

Znaczenie terminów takich jak wzornictwo przemysłowe, projektowanie produktu czy projektowanie obudowy produktu stricte zmieniało się w czasie. Terminy te mogą mieć różne znaczenie dla różnych osób. Wzornictwo produktu to rozwój pomysłów w nowy produkt. Wzornictwo przemysłowe to natomiast kreatywny aspekt produktu, który nadaje mu artystyczną formę, użyteczność i funkcjonalność. Wzornictwo przemysłowe to dziedzina o wielu aspektach. Wpływa na ostateczny kształt produktu, a także jego technologie, metody produkcji, cenę i stopień innowacyjności.

Początki i ewolucja wzornictwa przemysłowego

Wczesne cywilizacje dostrzegały potrzebę projektowania. Pierwsi "twórcy" formy, a także terminy takie jak "wzornictwo przemysłowe", projektanci", "design" i "projektanci", stały się bardziej popularne w drugiej połowie XX wieku. Był to czas wielkich zmian i innowacji. Warunki w tym czasie sprzyjały rozwojowi utalentowanego pokolenia projektantów. Okres ten zaowocował takimi projektantami jak Josef Hoffman i Charles Rennie Mackintosh. Henry van de Velde, Frank Lloyd Wright i Henry van de Velde również urodzili się w tym czasie. W latach 80. design stał się popularnym tematem i rozprzestrzenił się na niemal każdy aspekt codziennego życia. Nowoczesny design definiuje się jako tworzenie i stosowanie przedmiotów, które są zarówno praktyczne, jak i estetyczne w najszerszym tego słowa znaczeniu. Projektanci od samego początku byli ekspertami w ignorowaniu ograniczeń. Przesuwali również granice tradycyjnego postrzegania i zawodów. Projektant został przekształcony w artystę, który wykorzystywał swoją wiedzę techniczną do odkrywania i wykorzystywania nowych materiałów i metod.

Projektowanie produktu

Design jest ważny dla biznesu

Innowacyjność produktów jest kluczowym elementem do osiągnięcia sukcesu i utrzymania pozycji na rynku. Wzornictwo przemysłowe i myślenie projektowe są wykorzystywane do wytwarzania produktów, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw, ich zdolność do wdrażania innowacji oraz zwiększą efektywność wydatków i inwestycji. Wzornictwo przemysłowe to dziedzina łącząca sztukę i biznes. Sprawdź: Dotacje na wzornictwo. Konkurencja jest tak ostra, że bardzo łatwo zgubić się w morzu podobnych produktów. Konsumenci poszukują produktów unikalnych i wyróżniających się. Design jest ważnym elementem w tworzeniu nowych produktów. Projektant jest łącznikiem między biznesem, użytkownikiem i technologią. Jego celem jest upewnienie się, że konsument jest zadowolony z produktu. Projektując produkt, projektant musi być w stanie zrozumieć potrzeby konsumenta i je zaspokoić. Spójna strategia wizerunkowa oraz właściwa współpraca projektantów z działami produkcji i marketingu przekładają się na sukces firmy.

Projektowanie nowego produktu i jego konceptualizacja

Rozwój nowego produktu to proces projektowania, który obejmuje badania, planowanie, komunikację, pomysły i innowacje. Badania marketingowe są wykorzystywane do określenia statusu ekonomicznego i społecznego konsumentów. Badania rynku identyfikują priorytety i wartości. Obserwacja pozwala określić, czy produkt będzie atrakcyjny na rynku i w porównaniu z innymi produktami. Założenia projektowe są wykorzystywane do wyboru estetyki odpowiedniej dla projektu. Parametry takie jak koszt i ograniczenia muszą być również poprawnie zdefiniowane, aby produkt spełniał wszystkie oczekiwania. Po określeniu lokalizacji produktu. Pomysł musi zostać przekształcony w innowacyjny, atrakcyjny wizualnie i solidny technicznie produkt, który spełnia bieżące potrzeby.

Rozwój nowego produktu

Definicja produktu rozpoczyna się po ustaleniu jego pozycji rynkowej. Wirtualne modele i makiety drukowane w 3D są wykorzystywane do przedstawienia każdego punktu widzenia. Projektant, klient i eksperci z różnych dziedzin mogą je następnie ocenić i zaakceptować. Wirtualne modele pozwalają na ciągłą kontrolę projektu. Prototypy mogą być tworzone w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju koncepcji, wyeliminowania kosztownych błędów technologicznych i rozwiązywania problemów na etapie produkcji. Podczas prototypowania tworzone i testowane są modele fizyczne, które działają. Ostateczny model opiera się na wnioskach wyciągniętych z obserwacji. Projektant musi przetestować koncepcję i zinterpretować oczekiwania klientów, użytkowników i konkurencyjnego rynku.

Redakcja

enterfinance.pl

Zobacz również