|   | 

Zarządzanie flotą w przedsiębiorstwie – wskazówki i porady

Samochód służbowy staje się narzędziem pracy w takim samym stopniu, jak telefon komórkowy czy laptop. Efektywne zarządzanie flotą pojazdów jest jednak przedsięwzięciem wymagającym odpowiedzialności, a lista zagadnień, na które należy zwrócić uwagę, obejmuje cały szereg strategicznych kwestii. O czym zatem warto pamiętać i jakie kwestie z góry zaplanować?

Model finansowania zakupu

Wyłożenie pełnej kwoty na zakup aut flotowych to raczej rzadko spotykana praktyka. Firmy w większości operują w modelu leasingowym, w którym na początku transakcji inwestowana jest suma stanowiąca określony procent wartości mienia. Taka formuła, ze względu na ograniczone koszty, jest bardzo wygodna dla przedsiębiorcy. Ponadto koszty eksploatacyjne, a docelowo amortyzacja pojazdu, stanowią spory odpis w bieżących rozliczeniach firmy. Rozwiązaniem mniej powszechnym jest długoterminowy najem pojazdów, a szereg wyspecjalizowanych instytucji finansowych oferuje też zintegrowaną usługę, łączącą koszty raty leasingowej z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym pojazdu.

Koszty eksploatacji

Zakup paliwa to wciąż najbardziej znacząca wśród wielu pozycji składających się na bieżące koszty eksploatacji floty pojazdów służbowych. Do tego należy doliczyć serwis, terminowe przeglądy, a także ewentualne naprawy. Optymalizacja wydatków eksploatacyjnych to w kontekście zarządzania zasobami firmy obszar krytyczny, dlatego część firm decyduje się na wyodrębnienie samodzielnego stanowiska dla pracownika odpowiedzialnego za mienie i operującym nim kierowców. Zakres kompetencji osoby zatrudnionej na takim stanowisku jest szeroki, wiąże się z tym również duża odpowiedzialność. Profesjonalny menadżer flotowy powinien wykazywać kompetencje obejmujące logistykę, telematykę, a także zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rynek kierowcy

Intensywny rozwój rynku przewozowego obserwujemy już od wielu lat. Branża intensywnie się rozwija, a braki kadrowe uzupełniane są kierowcami z Ukrainy i Białorusi. Specjaliści z branży TSL otwarcie mówią o zjawisku rynku kierowcy i rosnącej przez to presji cenowej na płace. Zjawisko to dotyczy również przedsiębiorstw spoza branży logistycznej. Odpowiedzialny kierowca, przedstawiający odpowiednie certyfikacje zawodowe, to pracownik bardzo pożądany, a zaufanie do osoby, której powierzamy cenne mienie, to rzecz nie do przecenienia. Coraz więcej pracodawców wyraża tez potrzebę przeglądu historii zawodowej danego pracownika w kontekście jego uprawnień czy ewentualnych wykroczeń drogowych.

Auta flotowe

Ubezpieczenie pojazdów

Reasekuracja eksploatowanej floty to zagadnienie, do którego należy podejść bardzo odpowiedzialnie. Rynek ubezpieczeniowy przedstawia szeroką gamę propozycji, natomiast w przypadku działalności biznesowej odpowiednią polisę warto wybrać z rozmysłem, bacząc przede wszystkim na jej zakres i koszt. Wartym rozważenia rozwiązaniem jest wsparcie doświadczonego pośrednika, który pomoże w doborze produktu ubezpieczeniowego najlepiej dopasowanego do potrzeb firmowej floty. Taką pomoc oferuje np. Unique Service Partner, który nie tylko przedstawi wystandaryzowane produkty, ale również może stworzyć indywidualne rozwiązanie.

Likwidacja szkód

Likwidacja szkody w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia drogowego to kolejna strategiczna kwestia na liście zagadnień związanych z utrzymaniem floty pojazdów. Warto zadbać, by wybrany pakiet obejmował bieżące zgłaszanie kolizji i monitorowanie całego procesu likwidacji szkód (oględziny, kosztorys, kontakt z warsztatem). To szczególnie korzystne, jeśli firma nie ma oddelegowane do zarządzania flotą pracownika. Dla przykładu, oferta Unique Service Partner zakłada łatwy i transparentny dostęp do wszystkich pism i dokumentów. Rozbudowany pakiet obejmuje również generowanie szczegółowych raportów w żądanym przedziale czasowym.

Auto na zastępstwo

Ryzyko zdarzenia drogowego istnieje zawsze, a statystyki dowodzą, iż jest ono wyższe w przypadku dużej floty służbowych pojazdów. Likwidacja szkody oznacza stratę czasu i zasobów, pośrednik ubezpieczeniowy powinien zatem podjąć staranie, by te deficyty ograniczyć. W przypadku zakontraktowania zintegrowanej usługi, przedsiębiorca korzysta z auta zastępczego w całym okresie realizowania naprawy. Taka oferta pozwala ograniczyć przerwy w wykonywanej działalności zarobkowej. Dodatkowo, w przypadku Unique Service Partner wsparcie to jest bezpłatne, a rozliczenie odbywa się bezgotówkowo.

Odpowiedzialny partner oferujący kompleksowe świadczenia finansowo-ubezpieczeniowe to standard powoli wpisujący się w nowoczesne reguły zarządzania przedsiębiorstwem. Efektywna współpraca z wyspecjalizowaną instytucją oznacza oszczędność czasu i zasobów, a przez to większy zysk dla podmiotów w obrocie biznesowym.

Redakcja

enterfinance.pl

Zobacz również