|   | 

CEO w firmie, czyli kto? Poznaj znaczenie popularnych skrótów

W wielu firmach poszczególne stanowiska coraz częściej są opisywane za pomocą skrótów. Wiele osób ma problem z ich rozszyfrowaniem. Dlatego też warto wiedzieć kim w firmie jest CEO, a także co oznaczają takie skróty jak CSO, DBA, RSM czy CIO.

CEO w firmie - nawet jednoosobowej?

W wielu firmach w Polsce pojawiaj się tendencja do nazywania członków zarządu i kierowników skrótami. Najpopularniejsze  z nich to CSO, CFO czy właśnie CEO. Z czego to wynika? Przede wszystkim coraz częściej polskie firmy współpracują także z partnerami z zagranicy. W związku z ty łatwiej jest nazywać poszczególne stanowiska w języku angielskim. Poza tym niektóre firmy chcą prezentować się profesjonalnie i dlatego korzystają ze wspomnianych już skrótów. Nie jest to jednak w każdej sytuacji konieczne - niekiedy brzmi śmiesznie.

Za granicą CEO bywa stanowiskiem nawet w działalności jednoosobowej. W Polsce jednak przyjmuje się, że taka nazwa funkcjonuje tylko w firmach, które posiadają zarząd. 

Co oznaczają popularne skróty?

Kadra zarządzająca

Oczywiście najważniejsze i zarazem najpopularniejsze stanowiska to te zajmowane przez osoby z kadry zarządzającej. Na ogół rozpoczynają się one od litery C, co z języka angielskiego oznacza chief. Kończą się z kolei na O - officer.

CEO - Chief Executive Officer

To dyrektor generalny lub zarządzający - prezes zarządu, szef, osoba najważniejsza w całej firmie.

CIO - Chief Information Officer

To dyrektor działu IT, a więc osoba pracująca na najwyższym, informatycznym stanowisku. Obecnie IT to niezwykle ważny dział w wielu firmach, gdyż to właśnie rozwiązania informatyczne mogą w dużym stopniu upraszczać pracę w firmie. Większość procesów jest dzisiaj automatyzowana. Dlatego na stanowisku CIO pracują osoby odpowiedzialne, które mają w firmie duże znaczenie.

Wysoka pozycja w firmie

CFO - Chief Financial Officer

To dyrektor finansowy lub główny księgowy, a więc osoba pracująca na najwyższym stanowisku w dziale finansów. Jej głównym zadaniem jest ocena ryzyka finansowego danej firmy. To również bardzo odpowiedzialne stanowisko, które wymaga profesjonalnego przygotowania. CFO jest specjalistą od spraw finansów, zarządzania i rachunkowości. Niekiedy zajmuje się też przygotowywaniem raportów finansowych dla swojego CEO.

CSO - Chief Security Officer

To dyrektor bezpieczeństwa lub szef ochrony bezpieczeństwa. Osoba pracująca na tym stanowisku zajmuje najwyższą funkcję odnośnie bezpieczeństwa w danej firmie. Do jej zadań należy ocena ryzyka w firmie - finansowego oraz osobistego czy fizycznego. To ona kontroluje ryzyko, określa jak można go unikać oraz przygotowuje strategie działania. CSO odpowiedzialny jest też za bezpieczeństwo danych w firmie.

COO - Chief Operating Officer

To dyrektor operacyjny. Osoba na tym stanowisku jest najważniejsza w dziale operacyjnym danej firmy. COO to jedna z najważniejszych osób w całym przedsiębiorstwie - zajmuje się czuwaniem nad wszelkiego rodzaju operacjami, które mają w nim miejsce. Zajmuje się poza tym raportowaniem.

CTO - Chief Technology Officer

To dyrektor działu technologicznego - zajmuje najwyższe stanowisko w całym dziale technologii. CTP pracuje w firmach, które są związane z technologią. Jego zadaniem jest kontrolowanie możliwości naukowych i technicznych całej firmy.

CMO - Chief Marketing Officer

To dyrektor działu marketingu. Zajmuje najwyższe stanowisko w cały dziale marketingu. Czuwa m.in. nad prawidłową reklamą firmy oraz sprzedażą jej usług. Rola takiej osoby w firmie jest bardzo ważna i cały czas rośnie na znaczeniu.

Redakcja

enterfinance.pl

Zobacz również